Tặng VOUCHER | Sushi Hokkaido Sachi Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Tặng VOUCHER | Sushi Hokkaido Sachi Trần Hưng Đạo - Hà Nội

+ Thời gian: 19/03 - 27/04/2023.

 

+ Với mỗi hoá đơn từ 1,000,000 VND, Sushi Hokkaido Sachi mến tặng thực khách 01 Voucher 100,000 VND.

 

+ Chương trình áp dụng tại Sushi Hokkaido Sachi chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

 

+ Voucher được áp dụng cho hoá đơn lần sau tại Sushi Hokkaido Sachi chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

TAKAHIRO CORPORATION

Business Registration Certificate: 0315827587

Address: 180 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam

Hotline: +8428-3933-9999 | Contact: info@takahiro.com.vn

Sushi Hokkaido Sachi MOIT